DE OMGEVING

Ontdek landgoed Eerde

Als je ronddwaalt tussen de boerderijen en landerijen van het Eerder Achterbroek ervaar je de rust en schoonheid van een ver verleden. Nergens anders in Nederland is dit oorspronkelijke coulisselandschap van akkers, weilanden, houtwallen, bos en heideveldjes zo goed bewaard gebleven. Ook dieren voelen zich thuis in dit kleinschalige landschap, dus met een beetje geluk kom je hier een ree, das, kerkuil of wielewaal tegen. Landbouw en natuur gaan hand in hand op Eerde: de boeren werken zoveel mogelijk natuurvriendelijk.

Op Eerde kun je volop genieten van natuur en cultuur. Wandel de route rondom het kasteel en bewonder de prachtig begroeide grachtmuren. Of dwaal door het unieke lanenstelsel van het parkbos en luister naar vogelconcerten. En geniet tijdens een mooie fietstocht van zomerse bloemenpracht op de hooilanden en akkers van het Eerder Achterbroek. 

https://www.natuurmonumenten.nl/monumenten/kasteel-eerde

Op pad in het mooie Vechtdal

Is dit Nederland? Als je het Vechtdal voor het eerst bezoekt, zou je bijna twijfelen. Ja, de Overijsselse Vecht stroomt echt door Nederland en in het Vechtdal zijn zelfs bijna alle Nederlandse landschappen te vinden. Maar toch, door de beslotenheid en lieflijkheid van de heidevelden en dorpjes zou je je bijna afvragen waar je bent. 

Wat je hier wél zeker weet, is dat je meteen de fiets of de wandelschoenen wilt pakken: op pad! Over smalle paadjes langs wuivend riet, over beukenlanen, langs kleine bolle akkertjes met houtwallen en rode boerderijdaken. Dan zijn er ook nog zandverstuivingen, landgoederen, vennetjes, stuwwallen en donkere bossen. En niet te vergeten de Vecht zelf, de kleinste van onze grote rivieren, die zo mooi kronkelt door het dal dat hij zelf geschapen heeft.

Over het Vechtdal

Stuifzanden, heide, vennen en meertjes met waterlelies vol rode bloemen. De Besthmenerberg, die ooit werd opgestuwd door het geweld van de ijstijd, geeft een ongekend panorama over het Vechtdal. Als de avond valt verandert de mist jeneverbesstruiken in ‘witte wieven’. 

Ontstaan van het landschap

De natuurgebieden rond Ommen zijn voormalig landgoedbos. De bossen maakten ooit deel uit van het landgoed Eerde met zijn kasteel en parkbos. Het Eerder Achterbroek is een oud karakteristiek Saksisch hoevenlandschap, aaneengeregen door houtwallen. Knotbeuken, rodondendrons, ijskelders en grafkelders nemen je mee terug in de tijd. En dan is daar ineens ‘de Sahara’. Een heuse Hollandse woestijn. Een restant van de zandverstuivingen waar Nederland in de 19e eeuw zo van te lijden had. 

Hardenberg

Rond Hardenberg staat duizend hectare naald- en loofbos, oorspronkelijk geplant voor de houtproductie. Nu levert een tocht door het gebied over een van de vele fiets- en wandelpaden vaak bijzondere ontmoetingen op. Zo kun je er reeën en roofvogels tegenkomen op de heideterreintjes en bij de prachtige vennetjes. 

De Rheezer Belten

Het dorpje Rheeze is een van de vele mooie brinkdorpen van Overijssel. De nabijgelegen belten zijn markante elementen in het landschap. Langgerekte beboste stuifduinen, uit de tijd dat de natuur nog vrij spel had. Op de toppen het kreupelhout van de prachtig ‘misvormde’ eiken. De laaggelegen Rheezermaten zien in het voorjaar geel van de dotterbloem. Een favoriete stek voor weidevogels.

 

Bezienswaardigheden

In natuurgebied Vechtdal vind je natuur, cultuur en ontspanning. Een theatervoorstelling bezoek je in het Bostheater Ommen. Maar je kunt ook de rijke geschiedenis van de Ommerschans ontdekken, of je vermaken in de speelvijver. Zo beleef je de geschiedenis en cultuur van het Vechtdal pas echt.

Bostheater

Aan de voet van de Besthemerberg in Ommen ligt Bostheater Ommen. Hier vinden regelmatig optredens plaats, met de natuur als indrukwekkend decor. 

Kijk voor het actuele programma op de website van Bostheater OmmEN

Ommerschans

Ommerschans, ten noorden van Ommen, lijkt nauwelijks meer dan een modderpoel. Maar de kenner ontdekt er de restanten van de omgrachting en wallen van de oorspronkelijke schans in. De schans werd op kosten van Groningen en Friesland aangelegd tussen 1623 en 1628 en was bedoeld om de weg die door het veen naar de noordelijke provincies liep, te beschermen tegen de Spanjaarden. Zonder succes, want in 1672 nam de bisschop van Münster de schans zonder moeite in. 

In 1820 werd in de Ommerschans een bedelaarskolonie gesticht door de Maatschappij van Weldadigheid. Deze maatschappij probeerde de verpaupering van Nederland te stoppen door bedelaars en zwervers onder dwang landarbeid te laten verrichten. In 1889 werd de kolonie opgeheven. Op de begraafplaats aan de Balkerweg werden bijna 5.500 inwoners van de kolonie begraven.

https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/vechtdal

Scroll naar top