Diensten

Wat bieden we aan?

An de Stekke sluit aan bij de behoefte en wensen vanuit jouw hulpvraag of hulpvragen!
We luisteren, ondersteunen en adviseren.
Met als hoofdmissie! De wereld Autismevriendelijker te maken!

An de Stekke wil niet met 1 methode werken. Wel werken we met verschillende methodes, zie hieronder:

 

Geef me de 5

Geef me de 5

TEACCH

TEACCH

Teken je gesprek

Teken je gesprek

Growing minds

CSL

Triple C

Triple C

LACCS

LACCS

Mindfulness

Mindfulness

nlp coach ommen

NLP

Wat maakt het verschil? An de Stekke sluit aan op individueel gebied, we laten de regie bij jou!

Begeleiding

An de Stekke bied begeleiding voor de persoon met Autisme alsook voor scholen, bedrijven, instellingen en iedereen die vragen hebben gericht op begeleiding voor autisten.

An de Stekke biedt begeleiding op alle gebieden. Zowel binnen het wonen, studie, vrije-tijdsbesteding of werkzaamheden. Dit word geboden aan kinderen, jongeren, gezinnen, jong – volwassenen, volwassenen en ouders en betrokkenen.

Bekostiging gaat middels een PGB (vanuit de WMO, WLZ of Jeugdwet)

 

 

Individuele dagopvang

An de Stekke bied verschillende vormen van respijtzorg. Dit kan zijn als respijtzorg (de huidige hulpverleners of mantelzorgers te verlichten), als voorbereiding op het zelfstandig wonen of als vakantie met ondersteuning. Respijtzorg bij An de Stekke betekent, zorg op maat, individuele zorg en hulp of coaching. Dat betekend dat iedere client een eigen coach heeft om  om activiteiten te kunnen uitvoeren. Persoonlijke wensen worden hierin meegenomen en besproken.

In overleg kijken we wat er nodig is en binnen welke frequentie dit word ondersteund.

 

Coaching / Levensloopbegeleiding

An de Stekke biedt coaching op individuele basis voor personen met autisme alsmede ook binnen bedrijven, instellingen en scholen coaching. Coaching is gericht op het bieden van handvatten, de vertaalslag maken en adviseren van praktijkgerichte handelingen. Coaching kan ook ingezet worden binnen privé situaties, waarin we handvatten bieden binnen de casuïstiek uit de eigen praktijksituatie.

Online coaching

Ontdek de vele voordelen van coaching vanuit het comfort van je eigen omgeving. Onze kernwaarde is het bieden van effectieve tools en taken om jou in beweging te brengen en te activeren. Of je nu kiest voor een telefoongesprek of video-coaching, de kracht van onze methodiek blijft behouden. Het online karakter bespaart niet alleen tijd voor zowel de hulpvrager als de coach, maar elimineert ook afstandsbelemmeringen. Wij geloven dat online coaching drempels verlaagt en toegankelijker maakt.

Bij online coaching kan de zorg bestaan dat non-verbale signalen worden gemist. Hoewel dit een mogelijkheid is, ligt onze focus op het helder achterhalen van problemen, het bieden van inzichten en het aanreiken van tools volgens onze eigen methodiek en positieve psychologie. Onze ervaring leert dat online coaching in sommige gevallen juist de kern van het coachingsproces behoudt, wat leidt tot effectieve oplossingen. Ontdek de kracht van onze visie, waarbij de afspraken op maat worden aangeboden, waar je ook bent.

Gezinsbegeleiding

An de Stekke bied ondersteuning binnen het gezin. Autisme heeft vaak effect binnen de gehele gezinssituatie. Als ouder met Autisme of als kind van, met Autisme, kan de sfeer en de omgeving veel invloed hebben. An de Stekke kan met simpele handvatten waarin we gebruik maken, van verschillende methodes en expertises, verlichting bieden. 

In sommige gevallen kan het zijn dat we in overleg besluiten door te verwijzen.

 

 

Cursussen en trainingen

An de Stekke bied cursussen gericht op Autisme aan bedrijven, instellingen, scholen en vrije tijds besteding. An de Stekke heeft hierin een eigen module en cursussen ontwikkeld waarin we uitleg geven op een praktische gerichte manier, hoe je aan kunt sluiten op de persoon met Autisme. Deze worden per bedrijf, instelling, school of welke vorm van vrije tijdsbesteding ook, aangepast op maat geboden.

U krijgt handige tips en specifieke handvatten om meer op maat te werken en beter aan te sluiten op de vraag van de persoon met autisme. Er is tijd en ruimte voor casuïstiek, vragen en praktisch oefenen. Geen ver van je bed, maar de praktijk. Hierdoor ontstaat een helder beeld over uw eigen rol als hulpverlener / dienstverlener / ondersteuner. Voor ouders en direct betrokkenen worden workshops georganiseerd waarin de eigen ervaringen ruim aan bod komen.

 

 

Ondersteuning naar werk/school

An de Stekke kan een vertaalslag maken naar werk en/of school. Waarin we beide partijen betrekken. De hulpvrager alsook het bedrijf, instelling of school. Waarin we uitleg geven wat er nodig is. Samenwerken is daarin essentieel! Dit kan worden aangevraagd middels de afdeling WMO of Participatie afdeling binnen uw gemeente. Samen kijken we dan naar mogelijkheden. 

An de Stekke heeft geen contract met het UWV.

Bekostiging

Afhankelijk van de dienstverlening zijn er verschillende mogelijkheden m.b.t. de bekostiging.

Advies en consult uit eigen middelen van de inlener

Begeleiding vanuit PGB, WMO, WLZ en op contractbasis
Jobcoaching uit re-integratiemiddelen van Gemeenten
Scholing uit het opleidingsbudget van organisaties of op eigen kosten

Terugbelverzoek

Weer aan het werk

Meld je aan

Coaching

Autisme coach op alle vlakken

Opvang

Begeleiding moeilijk verstaanbaar gedrag