AUTISME (ASS) ?

Autisme wat is dat eigenlijk? We horen het steeds vaker om ons heen. Wat is autisme?

In het kort:

Ongeveer één procent van de Nederlanders heeft autisme. Autisme is een ontwikkelingsstoornis die een neurobiologische oorzaak heeft. Hierdoor werken de hersenen bij autisme anders dan bij andere mensen. Autisme uit zich op verschillende wijzen, maar over het algemeen treden problemen op bij sociale interactie, communicatie, gedrag en spel. Volgens de officiële diagnose moeten de kenmerken van autisme vóór het derde levensjaar aanwezig zijn. Autisme is niet altijd even stabiel. Het gedrag kan veranderen en het autisme kan in ernst toenemen of juist afnemen. Autisme is niet te genezen. Niet alleen als kind, maar ook als volwassene kun je dus last hebben van autistische kenmerken. Klassiek autisme is één van de autismespectrumstoornissen (ASS). Andere autismespectrumstoornissen zijn onder andere: - Syndroom van Asperger - PDD-NOS Autisme wordt ook wel kernautisme of Kannersyndroom genoemd.

Oorzaak van autisme

Autisme wordt veroorzaakt doordat de hersenen van mensen met een autismespectrumstoornis anders werken dan die van andere mensen. We spreken van een neurobiologische oorzaak.

De oorzaak van deze ‘andere hersenen’ bij klassiek autisme is niet precies bekend. Wel is bekend dat erfelijkheid van invloed kan zijn op het ontstaan van autisme. Hoe deze overerving precies plaats vindt en op welke genen de defecten of problemen liggen, is nog onduidelijk. Andere factoren die waarschijnlijk een rol spelen bij het ontstaan van autisme zijn: omstandigheden tijdens de zwangerschap (zoals gebruik van medicatie) of bevalling (zuurstofgebrek) en/of een hoge leeftijd van de ouders.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de hersenen van autisten anders werken dan de hersenen van gezonde mensen. Waarnemingen geven autisten niet één groot beeld, maar losse fragmenten die weinig verband lijken te hebben. Hoe deze verschillen in de hersenen precies ontstaan, is nog niet duidelijk.

 

 

Symptomen van autisme

Wanneer je autisme hebt, is het vaak moeilijk om contact te maken met anderen. Er zijn drie vlakken waarin je de kenmerken of symptomen van autisme kunt verdelen:

Sociaal gedrag.
Communicatie.
Gebrek aan verbeelding en flexibiliteit

Sociaal gedrag:

Moeite hebben met het maken van oogcontact, maar ook veel staren.
Moeite met contact maken met andere mensen.
Afstand houden van andere mensen en het niet fijn vinden om aangeraakt te worden.
Weinig interesse in andere mensen tonen, je kunt je ook moeilijk in anderen inleven.

Communicatie:

Een beperkte woordenschat.
Vaak en lang over hetzelfde praten.
Zinnen of woorden steeds herhalen.
Moeilijk uit je woorden komen.
Moeite hebben om anderen te begrijpen.
Een achterstand in de ontwikkeling van gesproken taal.

Gebrek aan verbeelding en flexibiliteit:
Zichzelf herhalende trekjes of bewegingen maken.
Moeite hebben met (plotselinge) veranderingen en hier weerstand tegen bieden.
Veel dingen herhalen.
Dwangmatig handelen en bijzondere rituelen.
Veel behoefte hebben aan regelmaat en structuur.
Behalve deze symptomen kun je bij autisme last krijgen van:
Onhandige en stijve motoriek.
Driftbuien.
Overgevoeligheid voor bepaalde geluiden, beelden of temperaturen.
Autisme is bij niemand hetzelfde, iedereen met een autistische stoornis heeft zijn eigen kenmerken en symptomen van autisme.

Bronnen
Deze informatie is gebaseerd op de volgende bronnen: 

DSM-5
Nederlandse Vereniging voor Autisme
Nederlands Jeugdinstituut
Hersenstichting Nederland

Iedereen is anders, de benodigde aanpak ook

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Terugbelverzoek

werken met autisme

Weer aan
het werk

Meld je aan

Coaching

Autisme coach op alle vlakken

Opvang

Begeleiding moeilijk verstaanbaar gedrag